Frank Grillo  (แฟรงค์ กริลโล)

Frank Grillo (แฟรงค์ กริลโล)

ชื่ออังกฤษ:

Frank Grillo

ชื่อไทย:

แฟรงค์ กริลโล

วันเกิด:

08/06/1963

ส่วนสูง:

179 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

นิวยอร์คซิตี้, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Frank Grillo (แฟรงค์ กริลโล)

Beyond Skyline อสูรท้านรก ปี 2017 IMDB:5.7

เมื่อ มาร์ค (แฟรงค์ กิลโล่) ผู้อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่โลกถูกรุกรานเหนือท้องฟ้าโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว...

5.7 IMDB Rating
Wolf Warrior II กองพันหมาป่า Zhan lang II, Wolf Warrior 2 ปี 2017 IMDB:6.7

บอกเล่าเรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งหน่วยฝูงรบหมาป่า เหล่งเฝิง (อู๋จิง) ที่ได้ตัดสินใจเดินทาง...

6.7 IMDB Rating