Paul Braunstein  (พอล เบราชไตน์)

Paul Braunstein (พอล เบราชไตน์)

ชื่ออังกฤษ:

Paul Braunstein

ชื่อไทย:

พอล เบราชไตน์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

-

ผลงานหนังของ : Paul Braunstein (พอล เบราชไตน์)

Jigsaw เกมต่อตัดตาย Saw: Legacy, Saw 8 ปี 2017 IMDB:6.1

เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้พบศพที่ล้วนจบชีวิตด้วยกลวิธีสยองพองเกล้า ซึ่งทุกหลักฐานของการสื...

6.1 IMDB Rating