Cle Bennett  (คลี เบนเนตต์)

Cle Bennett (คลี เบนเนตต์)

ชื่ออังกฤษ:

Cle Bennett

ชื่อไทย:

คลี เบนเนตต์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

โตรอนโต ประเทศแคนาดา

ผลงานหนังของ : Cle Bennett (คลี เบนเนตต์)

Jigsaw เกมต่อตัดตาย Saw: Legacy, Saw 8 ปี 2017 IMDB:6.1

เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้พบศพที่ล้วนจบชีวิตด้วยกลวิธีสยองพองเกล้า ซึ่งทุกหลักฐานของการสื...

6.1 IMDB Rating