Matt Passmore  (แมตต์ พาสมอร์)

Matt Passmore (แมตต์ พาสมอร์)

ชื่ออังกฤษ:

Matt Passmore

ชื่อไทย:

แมตต์ พาสมอร์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานหนังของ : Matt Passmore (แมตต์ พาสมอร์)

Jigsaw เกมต่อตัดตาย Saw: Legacy, Saw 8 ปี 2017 IMDB:6.1

เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้พบศพที่ล้วนจบชีวิตด้วยกลวิธีสยองพองเกล้า ซึ่งทุกหลักฐานของการสื...

6.1 IMDB Rating