Tobin Bell  (โทบิน เบลล์)

Tobin Bell (โทบิน เบลล์)

ชื่ออังกฤษ:

Tobin Bell

ชื่อไทย:

โทบิน เบลล์

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

187 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

ควีนส์, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Tobin Bell (โทบิน เบลล์)

Jigsaw เกมต่อตัดตาย Saw: Legacy, Saw 8 ปี 2017 IMDB:6.1

เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้พบศพที่ล้วนจบชีวิตด้วยกลวิธีสยองพองเกล้า ซึ่งทุกหลักฐานของการสื...

6.1 IMDB Rating