Laura Vandervoort  (ลอร่า แวนเดอร์วอร์ท)

Laura Vandervoort (ลอร่า แวนเดอร์วอร์ท)

ชื่ออังกฤษ:

Laura Vandervoort

ชื่อไทย:

ลอร่า แวนเดอร์วอร์ท

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

โตรอนโต, ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

ผลงานหนังของ : Laura Vandervoort (ลอร่า แวนเดอร์วอร์ท)

Jigsaw เกมต่อตัดตาย Saw: Legacy, Saw 8 ปี 2017 IMDB:6.1

เรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจได้พบศพที่ล้วนจบชีวิตด้วยกลวิธีสยองพองเกล้า ซึ่งทุกหลักฐานของการสื...

6.1 IMDB Rating