Joshua Henry  (โจชัว เฮนรี่)

Joshua Henry (โจชัว เฮนรี่)

ชื่ออังกฤษ:

Joshua Henry

ชื่อไทย:

โจชัว เฮนรี่

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

วินนิเพ็ก ประเทศแคนาดา

ผลงานหนังของ : Joshua Henry (โจชัว เฮนรี่)

Renegades ทีมยุทธการล่าโคตรทองใต้สมุทร ปี 2017 IMDB:5.6

หน่วยรบเนวีซีล ที่ได้รับภารกิจลับให้ไปต่อสู้บนพื้นดินแถบยุโรป ไม่นานหลังจากที่ได้ประจำการที่นั่น พวก...

5.6 IMDB Rating